2023 itibari ile KVKK Cezaları

"KVKK Cezaları: Kişisel Veri Koruma İhlallerinin Yasal Sonuçları"

Kişisel verilerin korunması, Türkiye'deki şirketler için önemli bir yasal zorunluluktur. Bu, Kişisel Veri Koruma Kanunu (KVKK) tarafından belirlenen bir dizi yükümlülüğü yerine getirmeyi gerektirir. Kanuna uyulmaması, ciddi yasal sonuçlar doğurabilir - bunlar arasında yüksek miktarda idari para cezaları da bulunmaktadır.

KVKK, kişisel veri koruma ihlalleri için bir dizi ceza belirler. Bu cezalar genellikle iki kategoriye ayrılır: idari para cezaları ve hapis cezaları.

1. İdari Para Cezaları:

KVKK'nın 18. maddesi, kanuna uymayanlara yönelik idari para cezalarını belirler. Cezalar, ihlalin ciddiyetine ve türüne bağlı olarak 29.852 TL'den 5.971.989 TL'ye kadar değişebilir.

Bazı örnekler şunları içerir:

  • Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi: 29.852 TL'den 597.191 TL'ye kadar idari para cezası
  • Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi: 89.571 TL'den 5.971.989 TL'ye kadar idari para cezası
  • Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun bildirim yükümlülüklerine aykırı hareket edilmesi: 149.285 TL'den 5.971.989 TL'ye kadar idari para cezası
  • Veri Sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi: 119.428 TL'den 5.971.989 TL'ye kadar idari para cezası

2. Hapis Cezaları:

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak elde etme, saklama, değiştirme veya yayma eylemleri, Türk Ceza Kanunu kapsamında suç olarak kabul edilir ve bu tür eylemler hapis cezasıyla sonuçlanabilir.

KVKK uyarınca uygulanan idari para cezaları, kanuna uymamanın sonuçlarıyla sınırlı değildir. Ayrıca, bir ihlal sonucunda veri sahiplerinin uğrayabileceği zararlar için tazminat ödeme yükümlülüğü de bulunmaktadır.

Sonuç olarak, KVKK'nın yükümlülüklerine uymak, şirketler için hem yasal bir zorunluluk hem de işletmenin itibarını, müşteri güvenini ve finansal sağlığını korumanın önemli bir yolu olmalıdır. Bu nedenle, KVKK ile uyumlu bir kişisel veri koruma stratejisi oluşturmak, her işletme için öncelikli bir hedef olmalıdır.