Kvkk Hukuku

Günümüzde, dijitalleşen dünyada kişisel verilerin korunması, giderek daha önemli bir hale gelmiştir. Türkiye'de bu durumu düzenleyen mevzuat Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)'dır. 6698 sayılı bu kanun, 24 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KVKK, Avrupa Birliği'nde uygulanan Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)'ne paralel olarak hazırlanmıştır. Kanunun temel amacı, kişisel verilerin işlenmesi sırasında bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır.

KVKK'da belirtilen ana ilkeler şunlardır:

  1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Verilerin, hukuk kurallarına ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenmesi gerekmektedir.
  2. Doğruluk ve güncellik: İşlenen verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Yanıltıcı verilerin işlenmesi kabul edilemez.
  3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme: Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesi gerekmektedir.
  4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Verilerin işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması gerekmektedir.
  5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanma: Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması gerekmektedir.

KVKK, veri sahiplerine birtakım haklar tanımaktadır. Bunlar, bilgilendirilme hakkı, erişim hakkı, düzeltme ve silme hakkı, itiraz hakkı ve zararın tazmini hakkı olarak sıralanabilir.

KVKK, aynı zamanda veri sorumlularına da birtakım yükümlülükler getirir. Veri sorumlusu, verilerin güvenliğini sağlamak, veri işleyenleri denetlemek, veri sahiplerinin haklarını yerine getirmek ve gerektiğinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na bildirimde bulunmak gibi sorumlulukları taşır.

KVKK, kişisel verilerin korunması alanında Türkiye'deki en önemli düzenleme olmasının yanı sıra, işletmeler ve diğer kuruluşlar için de çok önemli bir hukuki mevzuattır. Veri koruma hukuku konusunda dikkatli olmayı gerektiren bu dönemde, KVKK hükümlerine uyum, hem bireylerin haklarını korumak hem de işletmelerin itibarını sürdürmek için büyük önem taşır.

Sonuç olarak, KVKK, kişisel verilerin korunması alanında hayati öneme sahip bir kanundur. Hem bireylerin haklarını korumak, hem de işletmelerin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için, kanunun gerekliliklerini ve uygulanmasını tam olarak anlamak büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, KVKK hükümlerine uyum konusunda profesyonel hukuki destek almak her zaman en iyi yaklaşım olacaktır.

Hızlı iletisim
  • 05334316894
  • av.emrebuyukhan@gmail.com
Kalite ve Güvenin Tek Adresi
Hızlı iletisim